3.2 g.g.d. en k.g.v. : Oef. 2


De getallen a en b zijn ontbonden in priemfactoren. Bepaal telkens de g.g.d. en de k.g.v. van de volgende getallen.
Schrijf de uitkomst enkel als een product. Bv.  2².5.7
Je hoeft niet verder uit te werken! Laat geen spatie tussen de getallen en de bewerkingstekens!
a = 3².7².11
b = 3².7.13


k.g.v. {a,b} =

g.g.d. {a,b} =