"Bezint eer ge begint" - een warme terugblik

Op bezinning in een benedictijnenabdij

Onder deze slogan, vertrokken de leerlingen uit het vijfde jaar per klas op bezinning naar de abdij van Zevenkerken of naar priorij Bethanië. Zo herbronden ook de leerlingen van Latijn-wiskunde en Latijn-wetenschappen zich samen met twee leerkrachten bij de benedictijnen in abdij Zevenkerken.

Unieke ervaring

De uitstap begon al vroeg, op donderdagochtend in het station van Genk waar de leerlingen vertrokken op een reis naar binnen. Kristin van Ode vzw en pater Jean-Paul verwelkomden ons in de prachtige abdij, waar we ook letterlijk konden meeleven op het liturgisch ritme van de benedictijnen, bij wie stilte centraal staat. Dat was tijdens het eten soms moeilijk.

 ‘s Avonds was er ruimte voor een ontmoeting met pater Yves, die ook de moeilijke vragen van de leerlingen niet uit de weg ging. Hij vertelde op zijn geheel eigen manier over zijn persoonlijke geloofsbeleving. De ander graag zien, is ook God graag zien.

"Reis naar binnen"

De leerlingen kregen de kans om elkaar ‘langzame’ vragen te stellen en elkaar op die manier ook beter te leren kennen. Er werden grapjes gemaakt, liedjes gezongen en af en toe vloeide er een traantje. Op het eind van een drukke schoolweek kregen de leerlingen zo de kans om rust te nemen en een hechtere groep te worden. 

Wil je je inschrijven voor onze school?