Dagindeling

Lesspreiding (dagindeling)

In uitzonderlijke gevallen kan de school om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die aansluiten bij ons pedagogisch project. De data kunnen teruggevonden worden in de jaarkalender of worden tijdig meegedeeld. Deelname aan deze middagactiviteiten is verplicht. 

De lessen beginnen ’s morgens om 8u35 en ’s middags om 13u25. Woensdagnamiddag is lesvrij, net als zaterdag en zondag. De woensdagvoormiddag en de dinsdagnamiddag kennen een aparte regeling (zie lager). Voor de aanvang van de lessen voorziet de school vanaf 8u05 permanentie op het schooldomein. Na de schooluren is er permanentie voorzien tot 16u15 (dinsdag tot 16u30). Voor de aanvang van de lessen voorziet de school in toezicht op het schooldomein vanaf 08u15.

Het dagelijkse lesrooster

maandag, donderdag en vrijdag

1ste uur

8u35-9u25

2de uur

9u25-10u15

Pauze

10u15-10u30

3de uur

10u30-11u20

4de uur

11u20-12u10

Middagpauze

12u10-13u25

5de uur

13u25-14u15

6de uur

14u15-15u05

7de uur

15u05-15u55

dinsdag

Middagpauze

12u10-13u00

5de uur

13u00-13u50

6de uur

13u50-14u40

Pauze

7de uur

14u50-15u40

8ste uur

15u40-16u30

woensdag

1ste uur

8u35-9u25

2de

9u25-10u15

Pauze

3de

10u30-11u20

4de uur

11u20-12u10

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt van 16u15 (dinsdag 16u00) tot 17u30 een begeleide studie georganiseerd. Hiervoor kan men bij de aanvang van het schooljaar inschrijven. Er is een specifiek reglement voorzien voor de begeleide avond- of namiddagstudie (examenperiode). Dit wordt in het begin van het schooljaar aangeboden aan ouders en leerlingen die zich inschrijven voor deze naschoolse studie.

Iedereen respecteert volgende timingsafspraken, die we – waar mogelijk – door middel van belsignalen ondersteunen:

08.25u / 13.15u (dinsdag en woensdag n.v.t.)
Leerlingen én leerkrachten zijn op het schooldomein aanwezig.

08.30u / 13.20u (woensdag n.v.t.; dinsdag 12.55u)
Leerlingen vormen in alle rust en kalmte rijen. Leerkrachten begeven zich richting de rijen om de leerlingen mee te nemen.
LET OP: Leerlingen én leerkrachten van de derde graad begeven zich rechtstreeks naar hun lokaal.

08.35u / 13.25u (woensdag n.v.t.; dinsdag 13.00u)
Leerlingen én leerkrachten starten de les in hun lokaal.

Het is dus niet de bedoeling om vóór 08.30u / 13.20u (woensdag n.v.t.; dinsdag 12.55u) naar de lokalen te gaan. Zorg er ook voor dat die rijvorming/ het ‘naar de lokalen gaan’ efficiënt en in alle rust en kalmte verloopt, zodat alle lessen steeds tijdig kunnen beginnen.
De school roept de leerlingen op om op tijd in de school aanwezig te zijn (zie hoger). Indien men te laat is voor de start van de lessen, meldt men zich aan het onthaal/leerlingensecretariaat aan. Frequent te laat komen wordt gesanctioneerd.

Leerling niet in klaslokaal = te laat = leerling haalt briefje aan onthaal. Wie toch rechtstreeks naar het leslokaal gaat, wordt door de leerkracht naar het onthaal gestuurd.
LET OP: Leerlingen halen altijd een briefje aan het onthaal als ze op andere tijdstippen te laat zijn.

Wil je je inschrijven voor onze school?