Inschrijven

Inschrijven

Interesse in onze infoavond - 5 maart 2024

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Wil je je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs?

Online aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

De Vlaamse Overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen die een maximum aantal leerlingen bepalen. In Genk kiezen alle scholen van het basis- en secundair onderwijs voor hetzelfde systeem. Zo blijven we kwaliteitsvol onderwijs bieden. Je zal je kind eerst aanmelden en nadien inschrijven!

Wil je je kind inschrijven in het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs?

 1. Voordat je kan inschrijven meld je je kind aan.
 2. Tussen 25 maart en 19 april 2024 surf je naar de website www.naarschoolingenk.be
 3. Je vult je gegevens in en je duidt de school of scholen aan waar je je kind wilt inschrijven.
 4. Tussen 19 april en 13 mei 2024 verwerkt het systeem je gegevens. Je ontvangt ten laatste op 13 mei een ticket.
 5. Van 14 mei tot 10 juni 2024 maak je een afspraak met de school die op het ticket staat om je kind in te schrijven.

LET op: Als je je kind niet aanmeldt via het systeem, kan je je kind vrij inschrijven vanaf 14 mei 2024, als er nog een plek vrij is in de school van jouw keuze. Hiervoor maak je een afspraak met de school.

Inschrijving 2024-2025

Infobrochure aanmeldsysteem

Hierbij vind je de link naar de brochure van het aanmeldsysteem.

Wil je je kind inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar?

Momenteel zijn alle studierichtingen van het 2de tot met 6de leerjaar voor het schooljaar 2024 -2025 op onze school volzet (zie ook: naarschoolinvlaanderen.be).

Op maandag 15 april 2024 starten desalniettemin binnen LOP Genk de inschrijvingen voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar.

Indien je je zoon/dochter toch absoluut in onze school wenst in te schrijven, dien je volgende stappen te respecteren:

 1. Vanaf maandag 15 april 2024 meld je je op een schooldag naar keuze persoonlijk in onze school aan tijdens de schooluren (8.15u-16.15u; woensdag 8.15u -12.15u). Digitaal inschrijven is helaas niet mogelijk omdat de overheid voorschrijft dat een ouder fysiek het inschrijvingsformulier handtekent.
 2. Je zoon/dochter wordt dan chronologisch ingeschreven in het inschrijvingsregister. Omdat alle studierichtingen volzet zijn, ontvang je een weigeringsdocument met het nummer van je plaats op de wachtlijst.
 3. Begin juli hebben we een overzicht van de klasindeling van onze huidige leerlingen. Op dat moment is het voor ons pas duidelijk of we onze capaciteit kunnen verhogen. We zullen je dan telefonisch en/of per mail informeren.

Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel:

 • van maandag 14 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022
 • iedereen die van deze voorrangsperiode gebruik wil maken, kan  enkel inschrijven via een Smartschoolbericht naar Ilse Doumen, directeur eerste graad (meer info in het weekendbericht van 13/02 van dhr. Vandervelden)

Voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen:

 • van maandag 7 maart februari 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022
 • Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over de schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.
 • Deze voorrangsperiode is afgelopen. Vanaf 19 april 2022 kan je opnieuw inschrijven (zie hieronder: vrije inschrijvingsperiode)

Vrije inschrijvingsperiode:

 • De maximumcapaciteit voor het eerste jaar is bereikt. Inschrijven voor het eerste jaar is niet meer mogelijk.
  Indien u hier vragen over heeft, kan u zich wenden tot Lies Zaenen: lies.zaenen@ond.vlaanderen.be of 0499/59 43 65.
 • inschrijven voor het tweede tot het zesde jaar is wel nog mogelijk en kan via dit formulier.

Info Lokaal Overlegplatform (LOP) Genk:

 • In de Genkse secundaire scholen gebeuren de inschrijvingen digitaal (inschrijfformulier via website school).

 • Enkele aandachtspunten:

  De inschrijvingen gebeuren verlopen chronologisch, dit geldt ook voor een digitale inschrijving. Schrijf dus tijdig in!
  Een inschrijving is pas definitief wanneer het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekend is (dit kan je digitaal aanvinken).
  De school contacteert je om de inschrijving samen te overlopen.
  Lukt dit niet of heb je vragen? Neem dan zeker contact op met de school van je keuze. 

 • Schoolbezoek of infomoment?
  Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school meestal alleen mogelijk na de schooluren en op afspraak. Neem een kijkje op de website van de betreffende school.

 • Wil je weten of er nog vrije plaatsen zijn?
  www.naarschoolinvlaanderen.be

 • Wat doe je als een school je niet inschrijft?
  De school is verplicht om je een  weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet kan inschrijven. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

Volg onderstaande stappen.

STAP 1

Een ouder stuurt op vrijdag 07/01/2022 tussen 17.00u en 21.00u een e-mail met de vraag tot inschrijving naar de betrokken graadcoördinator:
1ste graad: mevrouw L. Vangeneugden: l.vangeneugden@lyceumgenk.be
2de graad: meneer K. Czornyj: k.czornyj@lyceumgenk.be
3de graad: meneer D. Mulleners: d.mulleners@lyceumgenk.be

Let op:
Het tijdstip van ontvangst van dit bericht bepaalt de officiële volgorde waarin je in aanmerking komt om eventueel vrijgekomen plaatsen binnen volzet verklaarde richtingen binnen onze school in te vullen. Berichten die vóór 17.00u aankomen, worden niet in aanmerking genomen. Berichten die na 21.00u aankomen, kunnen pas vanaf maandag 10/01/2022 verwerkt worden.

Raadpleeg https://naarschoolinvlaanderen.be/ voor een overzicht van de volzetverklaringen van onze school en alle andere Genkse scholen. Bij richtingen die “volzet verklaard” werden, kunnen immers geen leerlingen meer ingeschreven worden, totdat er leerlingen uit die richtingen vertrekken.

STAP 2 – bij verzoek tot overschakeling naar een niet-volzetverklaarde richting

De graadcoördinator meldt de vraag tot wisseling van studierichting aan adjunct-directeur a.i. Sylvianne Thoelen.
De graadcoördinator bevestigt via een bericht vóór maandag 10/01/2022 de overstap van de leerling

STAP 3 – bij verzoek tot overschakeling naar een volzetverklaarde richting

De graadcoördinator meldt de vraag tot wisseling van studierichting aan adjunct-directeur a.i. Sylvianne Thoelen.
Adjunct-directeur a.i. Sylvianne Thoelen stuurt de ouder vóór maandag 10/01/2022 een officiële “mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving”, waarvan de ouder per kerende de goede ontvangst bij adjunct-directeur a.i. Sylvianne Thoelen moet melden.

Vanaf maandag 10/01/2022 wordt dan bekeken welke leerlingen alsnog kunnen omschakelen, op basis van eventuele uitschrijvingen van andere leerlingen. De volgorde van aanmelding wordt hierbij, zoals door de overheid voorgeschreven is, 100% gerespecteerd (zie “Let op” onder STAP 1).

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

 • De maximumcapaciteit van de school is bereikt.
 • Neem telefonisch contact op voor meer info.

Algemene vragen over inschrijvingsrecht:

Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:
Contactpersoon: Nele De Bock

Deskundige Ondersteuner
LOP Secundair Onderwijs Genk

Nele.Debock@ond.vlaanderen.be

0471 20 19 81

 

Lyceum-Genk

Benieuwd naar onze aanpak?