Lyceum Genk maakt het verschil

Ontdek de (studie)aanpak van Lyceum Genk

Leerlingenbegeleiding, flex-weken, een doorstroomgericht aanbod en een uniform… Met onze aanpak maken wij het verschil met andere scholen in Genk.

Kleinschalig, warm en persoonlijk

Naar school gaan is meer dan studeren. In de studieaanpak van het Lyceum Genk is er daarom bewust plaats voor de Warme School: door welbevinden en betrokkenheid te stimuleren, voelt iedere leerling zich beter in zijn vel. Dankzij de inzet van ons fantastisch oudercomité is die leerlingbeleving positief.

 

Doordachte taalkeuzes

Het Lyceum Genk geeft iedere leerling een goede taalbasis. Want talenkennis is superbelangrijk voor de doorstroom naar het hoger onderwijs én het beroepsleven. Daarom investeren we in extra uren Nederlands. Want zeker in groot-Genk is Nederlands, naast Frans (eerste jaar) en Engels (tweede jaar) een aandachtspunt.

Smartphone-arme school

In het Lyceum Genk krijgen ‘echte gesprekken’ voorrang. Daarom beperken we het gsm-gebruik door duidelijke schoolbrede afspraken. Alleen als er een didactische context is, schakelen we de smartphone in. Voor de rest kiezen we resoluut voor een ‘old school’ sociale interactie.

Historisch studiekader

Ons schoolgebouw is een beschermd monument: het hoofdgebouw van Lyceum Genk maakte deel uit van de wereldexpo in Brussel. De architectuur geeft je een wauw-gevoel. Terwijl de Expo 58-verwijzing onze honger naar vooruitgang en vernieuwing symboliseert: een historisch gebouw voor de vernieuwers van morgen.

Studiebegeleiding tijdens middagpauzes en via avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag staan er vakleerkrachten en begeleiders klaar voor de avondstudie. Dit vormt het uitgelezen moment voor een verhelderende remediëring voor verschillende vakken. Op vraag van de leerling, de ouders of een collega bieden we individuele studiebegeleiding om vakken bij te werken én een goede studiehouding aan te leren.

Relevante remediëring

Oordeelt je vakleerkracht dat je wat extra inoefening nodig hebt? Dan geeft hij of zij je een ondersteunende remediëringstaak, al dan niet aangevuld met extra uitleg tijdens de middagpauze. Zo pakken we elke uitdaging aan voor het een studieprobleem wordt. Ouder(s) en leerling krijgen via Smartschool regelmatig een update van de remediëringsresultaten.

Leerproblemen en ontwikkelingsproblemen

Worstel je met leer- en/of ontwikkelingsproblemen? Een team van opgeleide leerkrachten gaat samen met jou en je ouders in dialoog om een gepast zorgplan op te stellen. Waar nodig wordt in samenspraak met het CLB het ondersteuningsnetwerk Limburg bij je zorg betrokken.

Leerconcept 2.0: de flex-weken

Lyceum Genk maakt enthousiast gebruik van de modernisering in het secundair onderwijs. Dankzij de vrijheid om ons lessenpakket zelf in te vullen, bieden we alle eerstejaars nog intensere begeleiding tijdens de drie flex-weken.

Tijdens de flex-weken is er geen standaard lessenrooster. We maken plaats voor:

  • Leerlingen die het wat moeilijker hebben met een bepaald vak, krijgen remediëring
  • Leerlingen die op schema zitten, werken op kennisverbreding
  • Leerlingen die wat meer uitdaging zoeken, krijgen een verdieping van de basisvakken
 

De flex-weken zijn hét moment waarop eerstejaars hun ICT-skills aanscherpen. Ze vergroten hun kennis via workshops over tekstverwerking, presentatietechnieken, programmeren en mediawijsheid.

 

Ook de persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost. ‘Omgaan met elkaar’ en  ‘uit je comfortzone stappen’ zijn cruciaal in een warme en kleinschalige school als Lyceum Genk. We helpen onze leerlingen om hun onvermoede talenten te ontdekken via zelfverdediging (sport), bodypercussion (muziek), ontsnappen uit een escape room (denksport), improvisatietheater (expressie), vloggen (multimedia) en een gezonde brooddoos (creativiteit en gezondheid).

 
 

Onze mensen maken het verschil