Lyceum Genk logo wit

Omzien naar mekaar

Kiezen voor het Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk
=
Kiezen voor OMZIEN NAAR MEKAAR

LyceumGenk

21ste eeuwse totale vorming vanuit een rijke traditie en in dialoog

Onze school biedt jongeren vorming op intellectueel, psychosociaal en lichamelijk vlak. Daarbij baseren we ons op eigentijdse pedagogische inzichten en vertrekken we vanuit een duidelijke pedagogische en democratische structuur. Hierbij plaatst het schoolteam traditionele waarden op de voorgrond, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de hedendaagse jongere en zijn omgeving. In onze katholieke dialoogschool is de vorming gericht op het ontwikkelen van een evenwichtig geloofs- en gevoelsleven.

Succes in hoger onderwijs, rekening houdend met ieders talenten, zonder onderscheid

Ons kwalitatief onderwijs biedt leerlingen een sterke basisvorming. Dat maakt het mogelijk om voortgezet onderwijs met succes af te ronden. We ondersteunen iedere leerling in het ontwikkelen van zijn interesses, vaardigheden en capaciteiten. Deze ontwikkeling evalueren we regelmatig. Bovendien maakt Lyceum Genk geen onderscheid tussen leerlingen op basis van hun maatschappelijke positie of filosofisch–religieuze overtuiging.

Onze 3 kernwaarden

secundair-onderwijs-Genk

WELBEVINDEN & BETROKKENHEID
vanuit oog voor:

  • ieders eigen interesses, vaardigheden en capaciteiten
  • ieders eigen maatschappelijke positie
  • ieders eigen filosofisch-religieuze overtuiging
secundair onderwijs Genk

AUTONOMIE & ZELFREDZAAMHEID
vanuit oog voor:

  • eigentijdse pedagogische inzichten
  • de blijvende kracht van traditionele waarden
  • de eigenheid van de hedendaagse jongere en zijn omgeving
secundair onderwijs Genk-

TALENTONTWIKKELING
vanuit oog voor:

  • jong talent
  • studieontwikkeling én totale mensontwikkeling
  • respect voor elkaar

Wil je weten hoe wij te werk gaan?