Veelgestelde Lyceum Genk-vragen

Je identiteitskaart of kids-id | je gehandtekend getuigschrift lager onderwijs | je rapport | je BaSO-fiche (indien van toepassing)

Als leerling van de school: via het onthaal of via Smartschool | nog geen leerling van de school: via algemeen telefoonnummer 089 35 22 30 of via mail naar: olv@lyceumgenk.be

 

Via je vakleerkracht (persoonlijk aanspreken of Smartschoolbericht)

Via Koen Mellemans (persoonlijk aanspreken of Smartschoolbericht)

In het Lyceum Genk krijgen ‘echte gesprekken’ voorrang. Daarom beperken we het gsm-gebruik door duidelijke schoolbrede afspraken. Alleen als er een didactische context is, schakelen we de smartphone in. Voor de rest kiezen we resoluut voor een ‘old school’ sociale interactie.

 

EERSTE GRAAD

– Zeeklassen voor de eerstejaars

TWEEDE GRAAD

– Londenreis voor de derdejaars

– Parijsreis voor de vierdejaars

DERDE GRAAD

– Bezinningstweedaagse voor de vijfdejaars

– Italiëreis voor de vijfde- én de zesdejaars

– Griekenlandreis voor de vijfde- én de zesdejaars

– Berlijnreis voor de zesdejaars

– Compostelatocht voor de zesdejaars