Lyceum Genk logo wit

Leerlingenbegeleiding & CLB

Aanspreekpunt per klas: de klastitularis

Jouw klastitularis houdt je op de hoogte van schoolse en naschoolse activiteiten. Zit je met een vraag? Loop je ergens tegenaan? Spreek je klastitularis erover aan. Hij of zij is jouw ‘eerste opvang’ bij kleine of grote persoonlijke problemen. Je klastitularis luistert aandachtig naar jou en je ouder(s) tijdens oudercontacten, rapportbesprekingen, voor of na de les en tijdens de speeltijden.

 

Aanspreekpunt per graad: de graadcoördinator

De leerlingbegeleiders of de graadcoördinatoren voor de eerste, tweede en derde graad staan klaar voor leerlingen en hun ouders. Spreek ze aan over leerproblemen of algemenere bezorgdheden zoals relaties, risicogedrag, naleving van het schoolreglement en spijbelen. Eventueel komen ze op jouw vraag ook tussen bij problemen die het lesgebeuren overstijgen.

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Naast de leerkrachten en de begeleiders staan ook de CLB-medewerkers klaar voor onze leerlingen en hun ouders. Voor elk facet van je studietraject krijg je bij het CLB gratis het juiste advies. Greet Fraiponts is de vaste CLB-contactpersoon voor het Lyceum ([email protected]). Via Smartschool bereik je ook alle CLB-collega’s van Greet.

Krijg gebruiksklare antwoorden als:

 • je ergens mee zit of je niet goed in je vel zit
 • je moeite hebt met leren
 • je hulp wil voor jouw studie- en beroepskeuze
 • je vragen hebt over je gezondheid en je lichaam
 • je vragen hebt over seks, vriendschap en verliefdheid
 • je inentingen wil opvolgen

Je moet naar het CLB als:

 • je op medisch onderzoek gaat
 • je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
 • je een overstap naar het buitengewoon onderwijs overweegt
 • je vroeger of net later aan de lagere school wil beginnen
 • je vanuit een niet zo voor de hand liggende situatie in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs instapt

CLB, Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk.
Telefoon: 089 56 93 20, mail: [email protected]

Wil je je inschrijven voor onze school?