Oudervereniging

Samenstelling

Bestuur

Voorzitter: Christel Van de Wouwer
Secretaris: Kathleen Wevers
Penningmeester: Bert Lambie

Vertegenwoordiging in de schoolraad

Annemie Spooren
Bart Vanoppen
Linda Menten

Leden schooljaar 2021-2022

Bollen Els, Consonni Silvia, Herteleer Liesbeth, Kuczynski Chris, Lambie Bert, Mellebeek Chris, Menten Linda, Micieli Antonella, Repetowski Nadia, Reyskens Ann, Saatci Cennet, Saponaro Bianca, Spooren Annemie, Tulleneers  Lieve, Van Aenrode Cynthia, Van de Wouwer Christel, Vanoppen Bart, Veltjen Jens, Wevers Kathleen

Volg ons op de voet

Laat je coördinaten achter en blijf op de hoogte van al onze activiteiten

Help mee in de oudervereniging

Gaat jouw zoon of dochter naar het Lyceum in Genk? Tijdens het informeel oudercontact bij de start van het schooljaar leer je onze werking beter kennen. Dit is een ideaal moment om je als lid van de oudervereniging te melden.

Dat kan ook via een mailtje naar oclyceum@gmail.com We kijken er alvast naar uit samen met jou onze leerlingen nog meer studieplezier te bezorgen.

Oudervereniging Lyceum Genk = ultieme go-between

Onze oudervereniging maakt de brug tussen ouders, leerlingen, directie en leerkrachten. Wij zijn de spreekbuis voor alle ouders. Waar dat kan, helpen we constructief mee om een aangename leeromgeving te creëren — in overleg met de directie, de leerkrachten en het leerlingenparlement. Je kan ons eigenlijk best zien als een club typische gemiddelde ouders die wel mondig zijn en problemen gerust met de directie durven aankaarten, zoals:

Maar … de oudervereniging komt niet tussen bij onderwerpen van individuele of pedagogische aard. Daarvoor neem je best rechtstreeks contact op met de betrokken leerkracht(en) of de directie.

Helpen met centen en inzet

Dankzij verschillende initiatieven brengen we extra fondsen voor het Lyceum Genk bij elkaar. Die financiële steun en onze helpende handen geven een boost aan de (sfeer)initiatieven van leerkrachten of leerlingen. Met sociale, culturele en sportieve activiteiten bevorderen we de onderlinge contacten in de schoolgemeenschap.

Investeer je tijd en oogst … voldoening

Heb je interesse in de oudervereniging?