Werken bij
Lyceum Genk

Lyceum Genk - Team

Is lesgeven jouw 'superpower' en wil jij echt een verschil maken?

Bij Lyceum Genk vormt ons team het sterke fundament van onze school. Hoe goed een studieaanbod ook is, het zijn onze mensen die een pedagogisch project tot leven brengen. Met hun visie en engagement geven zij vorm aan het warme karakter van onze school.

Daarom investeren wij voortdurend in bestaande én nieuwe medewerkers. Want alleen zo geven we onze leerlingen de beste basis voor een succesvolle (studie)carrière.

Openstaande vacatures

ONDERHOUDSMEDEWERKER (M/V/X)

Functieomschrijving

Voor de vacature “onderhoudsmedewerker zijn dit jouw taken:
 • Tuinonderhoud allerhande uitvoeren;
 • Activiteiten mee in goede banen leiden (zaalschikking en catering);
 • Catering ondersteunen;
 • Schoonmaak ondersteunen;
 • Defecten vaststellen en herstellingen en kleine verbouwingswerken uitvoeren;
 • Meubels monteren en plaatsen;
 • Schilderwerken uitvoeren;
 • Allerlei kleine klusjes doen.

Profiel

 • Je bent een handige Harry, Henriëtte of daartussen;
 • Je bent leergierig en kan zelfstandig werken;
 • Je werkt graag in team en bent contactvaardig (sociaal).
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands.
 • Je kan defecten meteen zelf vaststellen en oplossen.
 • Je volgt de voorraad op en bij tekortkomingen maak je hier melding van.
 • Je kan planmatig en gestructureerd werken.
 • Je ziet niet op tegen nu en dan wat repetitief werk.

 • Relevante werkervaring is een pluspunt.
 • Beschikken over een eigen wagen en een rijbewijs B is een pluspunt.
 • Snel beschikbaar zijn is een pluspunt.
 • Kennis van elektriciteit en sanitair is een pluspunt.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een erg afwisselende job;
 • Een jonge en dynamische omgeving (school en internaat);
 • Een vast werkrooster (38u/week);
 • Een compensatieregeling in geval er uitzonderlijk avond- of weekendactiviteiten zijn.
Plaats tewerkstelling
Onze-Lieve-Vrouwlyceum (internaat), Collegelaan 30, 3600 Genk
 
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: olv@lyceumgenk.be
Contact: Koen Mellemans, huismeester via: 0479288561
 
Wanneer solliciteren?
Graag tegen uiterlijk vrijdag 18/03/2024 kandideren. 
Als we je verder willen leren kennen, nodigen we je op donderdag 21/03/2024 tussen 17.30u en 21.30u uit voor een sollicitatiegesprek.

MEDEWERKER ECONOMAAT (M/V/X)

Functieomschrijving

 • Boeken van aankoopfacturen
 • Afpunten rekeninguittreksels
 • Opstellen kasregisters
 • Beheren van fysieke kassa’s
 • Offertes opvragen en verwerken
 • Aankopen verrichten
 • Opstellen leerlingenrekeningen
 • Opvolgen openstaande betalingen
 • Opstellen begroting in overleg met de econoom
 • Opstellen resultatenrekening in overleg met de econoom
 • Opstellen einddossier bedrijfsrevisor in overleg met de econoom
 • Uitvoeren van verschillende toezichten in de schoolcontext
Profiel
 • Je kan goed zelfstandig werken
 • Je bent leergierig
 • Je beschikt over een analytisch denkvermogen
 • Je beschikt over de nodige flexibiliteit
 • Je hebt de nodige boekhoudkundige kennis

Jobgerelateerde competenties

 • Je kan zeer goed overweg met rekenbladen (Excel & Google Sheets)
 • Je bent bereid om je snel in te werken in Google Workspace (Docs, Drive, Calendar, Sheets…)
 • Je hebt notie van de verschillende onderdelen van de balans
 • Je hebt notie van een jaarrekening
 • Kennis van overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Kennis van Exact boekhoudsoftware is een pluspunt
 • Kennis van Informat – iRekeningen is een pluspunt

Aanbod

 • Een contract van 32u/week volgens de geldende barema’s
 • Een afwisselende job in een jonge en dynamische omgeving
 • Fietsvergoeding
Plaats tewerkstelling
Onze-Lieve-Vrouwlyceum, Collegelaan 30, 3600 Genk
 
Waar en hoe solliciteren?
 • Via e-mail: olv@lyceumgenk.be
 • Graag uiterlijk tegen 25/09/2023
 • Sollicitatiegesprekken op donderdag 28/09/2023 tussen 14.00u en 20.00u

AFWASSER-ONDERHOUD INTERNAAT (M/V/X) - studentenjob en/of contractueel

Functieomschrijving

Voor de vacature “afwasser-keukenhulp – internaat” zijn dit jouw taken:
 • Je zorgt voor een buffet dat je goesting doet krijgen om te eten;
 • Je ruimt dit buffet en de tafels af en zet de keuken klaar;
 • Je verzorgt het afwassen, afdrogen en opbergen van de vaat;
 • Je laat de afwaskeuken proper achter volgens de geldende hygiënemaatregelen.

Meer info: https:/www.internaatlyceumgenk.be

Profiel

 • Je bent een handige Harry, Henriëtte of daartussen;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Geen ervaring vereist;
 • Je bent een enthousiast en stressbestendig persoon;
 • Je kan op tempo werken op drukke momenten;
 • Je werkt graag in team en bent contactvaardig (sociaal) zowel naar internen, ouders en externe partners;
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands;
 • Je kan planmatig en gestructureerd werken;
 • Tijdens de vakantieperiodes sta je open voor algemeen werk binnen het onderhoud van de leefruimtes;
 • Je ziet niet op tegen repetitief werk.
Jobgerelateerde competenties
 • De werkpost en keukenmateriaal onderhouden en schoonmaken;
 • Het werkblad en keukenmateriaal klaarmaken;
 • Voorschriften van hygiëne en veiligheid respecteren.

Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben;
 • Regels en afspraken nakomen;
 • Zelfstandig werken;
 • Stressbestendig zijn;
 • Goed kunnen plannen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Werk steeds zelf kunnen zien;
 • Flexibiliteit vertonen;
 • Zin voor verantwoordelijkheid tonen.

Aanbod

 • Een studentenjob of een contract van 19 u/ week van onbepaalde duur;
 • Min. 2 avonden per week in oderling overleg;
 • Werktijd voornamelijk tussen 17u30-22u (op vrijdag niet);
 • Een afwisselende job in een familiale omgeving;
 • Een moderne keuken met alle mogelijke toestellen;
 • Werkkledij- en schoeisel voorzien;
 • Mogelijkheid tot mee-eten van de keuken;
 • Een jonge en dynamische omgeving;
 • Een vast werkrooster.
Plaats tewerkstelling
Onze-Lieve-Vrouwlyceum (internaat), Collegelaan 30, 3600 Genk
 
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: internaat@lyceumgenk.be
Contact: Herbert Schoebben, internaatsbeheerder via: 0489/443668
 
Wanneer solliciteren?
Graag tegen uiterlijk 01/01/2024 kandideren. Vermoedelijke indiensttreding 08/01/2024.

INTERNAATSMEDEWERKER (M/V/X) 18-22u

Aanbod:

 • TBAD (Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur) van 01/09/23-30/06/24
 • Mogelijke verlenging afhankelijk van verlofstelsels en aantal ORE die ons internaat
  genereert
 • Een jonge en dynamische werkomgeving waarin je voortdurend  (pedagogisch) uitgedaagd wordt
 • Opgenomen worden in een betrokken team van 6 begeleiders binnen een onderwijsinternaat van het Onze-Lieve-Vrouwlyceum dat groeiende is
 • Een erg afwisselende job
 • Een bespreekbaar werkrooster waarin de werkuren zich hoofdzakelijk situeren tussen 15.30-22.30u, op woensdag vanaf 12u, uitzonderlijk een slapende nacht. Tijdens de schoolvakanties en in de weekends ben je vrij.
 

Mogelijke bekwaamheidsbewijzen:

 • Bachelor in de (ortho)pedagogie of gelijkwaardig
 • Getuigschrift pedagogisch bekwaamheid is geen vereiste meer
Gevraagd profiel (functieomschrijving internaatsmedewerker:)
Als internaatsmedewerker maak je deel uit van het internaatsteam. Je bouwt mee aan een “thuisgevoel” op het internaat waar je  ondersteunend en zorgzaam omgaat met de internen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de internen en doet dit steeds vanuit het pedagogisch project van een internaat binnen katholiek onderwijs.
 

1. Taken eigen aan de opdracht

 • Je verzorgt het onthaal van internen en hun ouders/opvoedingsverantwoordelijken en verwerkt de  informatie.
 • Je werkt aan een fysiek veilige en aangename leefomgeving met specifieke aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende licht, lucht, natuur, rust en hygiëne.
 • Je draagt bij aan de groeikracht van elk kind en uit daarbij uitdagende maar realistische verwachtingen.
 • Je leert internen een verantwoordelijke houding aan te nemen ten opzichte van zichzelf, van hun leefomgeving en van de wereld en bereidt hen op deze manier voor op het volwassen leven.
 • Je kent het internaatsreglement en laat het naleven door de internen.
 • Je bewaakt het gestructureerde dagritme met een evenwicht tussen georganiseerde tijd en vrije tijd.
 • Je begeleidt kinderen en jongeren in de organisatie van hun vrije tijd op het internaat.
 • Je organiseert activiteiten die de diverse talenten, interesses en kwaliteiten van internen tot ontplooiing laten komen.
 • Je zet actief in op leren leren en leercoaching.
 • Je stimuleert een positief groepsklimaat en zet in op  participatie van de internen, rekening houdend met de diversiteit binnen de groep.
 • Je brengt de waarden en normen van het internaat vanuit het pedagogisch project regelmatig ter sprake en leeft ze voor.
 • Je volgt de procedures in diverse (crisis)situaties.
 • Je begeleidt constructief bij de preventie en de aanpak van conflicten en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je voert de administratieve taken correct uit volgens de afspraken.
 • Je gaat op een zorgzame manier om met internen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met internen met  gedragsproblemen.
 • Je bent op de hoogte van de briefing (incidenten, afspraken,…) bij de start van een shift en geeft op het einde van de shift de nodige informatie door volgens de afspraken.
 • Je communiceert op een verbindende manier met internen, ouders en andere partners.

2. Professionalisering

 • Je reflecteert over je eigen functioneren en bent bereid om indien nodig bij te sturen.
 • Je volgt nascholing, implementeert de verworven kennis en deelt je deskundigheid.
 • Je neemt deel aan de georganiseerde loopbaanbegeleiding.
 • Je bouwt mee aan een gezamenlijke kwaliteitscultuur waarin er ruimte is om regelmatig kritisch te reflecteren over het werk en over de pedagogische aanpak en waarbij medewerkers elkaar constructieve feedback kunnen geven.

3. Overleg en samenwerking met collega’s en directie, ouders, school, CLB en andere externe partners

 • Je werkt samen vanuit de missie, visie en inspiratie van het internaat.
 • Je neemt vanuit een constructieve en collegiale houding deel aan vergaderingen en overlegmomenten in functie van je opdracht en komt gemaakte afspraken correct en loyaal na.
 • Je draagt gezamenlijk zorg voor het internaat als leer- en leefomgeving en vervult hierin een voorbeeldfunctie.
 • Je communiceert zorgvuldig met alle interne en externe partners van het internaat.
 • Je deelt relevante informatie over de internen met betrokkenen en gaat daarbij discreet om met persoonsgebonden en privacygevoelige informatie.
 • Je werkt met collega’s samen aan permanente  kwaliteitsverbetering.
Solliciteren:
 • Via e-mail: h.schoebben@lyceumgenk.be of internaat@lyceumgenk.be
  • Motivatiebrief + CV
  • Kopie van je behaalde bekwaamheidsbewijs
  • Model 2 uit het strafregister (Werken met minderjarigen), maximaal 1 maand oud
 • Voor vrijdag 11/08
 • Indien weerhouden op basis van de gevraagde bekwaamheidsbewijzen en het voldoen aan het gevraagde profiel, gaan de selectiegesprekken door in de week
  van 14-18/08 of op een later tijdstip, in onderling overleg.
 • Meer info: Herbert Schoebben , internaatsdirecteur, 0489/443668

Op de hoogte blijven van onze vacatures?