Vacatures

OPENSTAANDE VACATURES

ONDERHOUDSMEDEWERKER (M/V/X)

Functieomschrijving

 • Defecten vaststellen en herstellingen en kleine verbouwingswerken uitvoeren;
 • Elektrische installaties onderhouden;
 • Verlichting/ spots plaatsen en vervangen;
 • Herstellingen sanitair: kranen, toiletten, leidingen…;
 • Kleine elektrische werken: nieuwe stopcontacten zetten, bekabelingen plaatsen…;
 • Meubels monteren en plaatsen;
 • Schilderwerken uitvoeren;
 • Kleine schrijnwerkerij en loodgieterij;
 • Allerlei kleine klusjes en herstellingen;
 • Tuinonderhoud (inclusief snoeiwerken).
Aantoonbare kennis van elektriciteit is een pluspunt.
 
Profiel
 • Je bent een handige Harry, Henriëtte of daartussen.
 • Je bent leergierig en kan zelfstandig werken.
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands.
 • Je hebt enige ervaring bij het herstellen van elektriciteit en sanitair.
 • Je kan defecten meteen zelf vaststellen en oplossen.
 • Je volgt de voorraad op en bij tekortkomingen maak je hier melding van.
 • Je kan planmatig en gestructureerd werken.
Jobgerelateerde competenties
 • De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk…) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen.
 • Meubels, sportinfrastructuur, tussenwanden, valse plafonds… demonteren of monteren.
 • Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket, lambrisering, plinten…).
 • Handvaten, glas, rails… van deuren en ramen herstellen of vervangen.
 • De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterproductie controleren en onderhouden.
 • Elektrische installaties onderhouden en herstellen (verlichting, bekabeling, ventilatie…).
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen en bestellingen plaatsen.
 • Groene zones en buitenruimtes onderhouden.
Persoonsgebonden competenties
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben;
 • Regels en afspraken nakomen;
 • Leervermogen hebben;
 • Zelfstandig werken;
 • Goed kunnen plannen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Werk steeds zelf kunnen zien.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een erg afwisselende job met doorgroeimogelijkheden;
 • Een jonge en dynamische omgeving (school en internaat);
 • Een vast werkrooster (38u/week);
 • Een compensatieregeling in geval er uitzonderlijk avond- of weekendactiviteiten zijn.
Plaats tewerkstelling
Onze-Lieve-Vrouwlyceum (school en internaat), Collegelaan 30, 3600 Genk
 
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: olv@lyceumgenk.be
Contact: Koen Mellemans (huismeester) via: 0479288561

INTERNAATSBEHEERDER (M/V/X)

Het schoolbestuur van de VZW Onze-Lieve-Vrouwlyceum zal met ingang van 1 januari 2022 een (voltijds) internaatsbeheerder aanwerven.

Vereiste bekwaamheidsbewijzen en weddeschaal
 • in het bezit zijn van minstens een diploma van professionele bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid (of bereid zijn dit op zeer korte termijn te behalen) OF (hoofd)opvoeder zijn die vastbenoemd is, met ten minste een diploma van professionele bachelor
 • Loon: volgens de geldende weddeschaal
 • Anciënniteit opgebouwd in het onderwijs kan meegenomen worden.
Profiel

De internaatsbeheerder

 • onderschrijft en ondersteunt het christelijk opvoedingsproject als wezenlijk onderdeel van het internaat en is ook zelf christelijk geïnspireerd;
 • werkt collegiaal en aanvullend samen met het directieteam van de school onder leiding van de algemeen directeur;
 • kan de nood aan personeel indentificeren en bij aanwerving van personeel de schooldirectie adviseren;
 • kan het team van internaatsopvoeders op een positieve manier aansturen en steunen;
 • daartoe beschikt de kandidaat over de nodige leiderschapscapaciteiten zowel binnen taakgericht gedrag (sturen en optreden) als in relatiegericht gedrag (aanmoedigen, ondersteunen, coachen…); het kunnen omgaan met conflicten en stressbestendigheid zijn daar inherent aan;
 • heeft belangstelling voor en pedagogische kennis van de leefwereld van jongeren en is bereid om hen waar nodig te ondersteunen in hun  persoonlijkheidsontwikkeling;
 • heeft aandacht voor groepsdynamiek en kan goed omgaan met jongeren in groepsverband;
 • heeft kennis van de reglementering i.v.m. veiligheid en hygiëne en/of wil zich hierin (verder) bekwamen;
 • is communicatief, dynamisch, optimistisch, evenwichtig en sociaal vaardig;
 • heeft organisatorische kwaliteiten;
 • heeft zin voor vernieuwing en is bereid tot het volgen van nascholing op de diverse domeinen verbonden aan deze functie (pedagogisch,  administratie…);
 • is bereid tot het werken met flexibele uren.
Opdracht
De opdracht van de internaatsbeheerder bestaat voornamelijk uit
 • het implementeren van het pedagogisch project in de concrete internaatswerking;
 • het uitvoeren en/of opvolgen van administratieve taken in verband met internen, personeel en ouders.
 • het uitvoeren en/of opvolgen van materiële taken die verband houden met infrastructuur, veiligheid en welzijn, betalingen…
 • het organiseren, coördineren en opvolgen van de taken van het personeel, inclusief het opvolgen van de loopbaanbegeleiding van alle  personeelsleden (in nauwe samenwerking met het directieteam van de school);
 • het organiseren van het onthaal en de opvang van de leerlingen;
 • het ondersteunen van de leerlingen in hun studies;
 • het met zorg onderhouden van de nodige contacten met ouders, leerlingen en derden;
 • het jaarlijks opstellen van de begroting en werken binnen deze vastgelegde budgetten;
 • het mee opvolgen van de uitvoering van de boekhouding;
 • het bepalen van behoeften en prioriteiten op vlak van financiën en materialen;
 • het regelmatig en collegiaal beroep doen op de knowhow van het personeel van de school.
Procedure

De kandidaat maakt een dossier op dat bestaat uit:

 • een volledig curriculum;
 • een sollicitatiebrief (max. 2 blz.) waarin men de kandidatuur motiveert en de persoonlijke visie uiteenzet op de wijze waarop men de functie wil invullen;
 • eventueel aangevuld met een kort overzicht van o.a. gevolgde bijscholingen, eigen studie, interessante socio-culturele activiteiten… in functie van de vacature.

De kandidaat bezorgt dit dossier uiterlijk tegen 26 november 2021 aan de voorzitter van de inrichtende macht

 • via e-mail: a.lenaerts@lyceumgenk.be
  of
 • via gewone brief:
  Dhr. A. Lenaerts
  Voorzitter inrichtende macht Onze-Lieve-Vrouwlyceum
  Collegelaan 30
  3600 Genk
Bij goede ontvangst van het sollicitatiedossier ontvangt elke kandidaat via e-mail steeds een bevestiging.
Alle sollicitaties worden discreet behandeld.
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek begin december 2021.