Begeleide avondstudie

  • maandag en donderdag van 16u15 tot 17u35
  • dinsdag van 16u00 tot 17u30
  • ook tijdens de examens

Ongeveer 160 leerlingen volgen dagelijks avondstudie. Het toezicht gebeurt door 1 leraar en door twee collega’s van het ondersteunend personeel.

Tijdens de studie kunnen leerlingen remediëring volgen voor de verschillende vakken. Er is ook mogelijkheid tot individuele begeleiding, waarbij de klemtoon gelegd wordt op het bijwerken van vakken maar ook het aanleren van een goede studiehouding.

Leerlingen kunnen zelf vragen om begeleiding. Ouders en collega’s kunnen dat ook.

Cijfers van rapporten worden doorgespeeld en leerlingen worden dus ook aangesproken als de cijfers niet goed zijn. Er wordt dan, individueel een remediëringsprogramma opgesteld. De neerslag daarvan wordt, via de leerlingenfiches, enkele keren per trimester (en altijd op het einde van het trimester) aan de klasleraar meegedeeld. Zo kan de klasleraar dit ter sprake brengen bij een oudercontact.

Remediëring

Er is remediëring voor wiskunde, biologie, technologie, wetenschappelijk werk, fysica, informatica, sociale en economische initiatie, Frans, Latijn, geschiedenis, Nederlands, Engels en studiemethode taal- en zaakvakken.

Er is ook remediëring schooltaal voor het 1e en 2e jaar in het kader van het gok- en taalbeleid.

In een aparte taalklas tijdens de avondstudie en tussen de middag wordt een selectie van de leerlingen geremedieerd door de TAS-taaltoets en de klassenraad. Het doel is het beter begrijpen van de schooltaal van de vakken (en dus beter presteren voor die vakken.)

Er is een uitgebreide ondersteuning voor leerlingen met leerproblemen (dyslexie, ADD, ADHD, …)

CLB

Consultatiemomenten (permanentie), overleg met lerarenkorps en directie, individuele begeleiding van leerlingen en ondersteuning van de door de school georganiseerde leerlingenbegeleiding.
Studiekeuzebegeleiding (stap naar hoger onderwijs), preventieve activiteiten en medisch onderzoek behoren tevens tot het actieveld van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Medewerkers CLB van het Lyceum:

  • Greet Fraiponts – schoolverantwoordelijke – greet.fraiponts@vclblimburg.be

Alle medewerkers van het CLB-begeleidingsteam kunnen via smartschool gecontacteerd worden.

CLB

CLB – Zevenbonderstraat 80 – 3600 Genk – 089 56 93 20 – genk@clb-net.be