Pedagogisch project – visie

 • Omzien naar mekaar

  Onze school hecht veel belang aan de zorg die de jonge mens nodig heeft en tracht dit op vele vlakken om te zetten in begeleidingsactiviteiten zowel op het vlak van de studie als op het vlak van de totale mensontwikkeling.
  De grondtoon hierbij wordt gevormd onder het motto van ons opvoedingsproject m.n. “omzien naar mekaar” waarbij de notie “Alle tijd voor jong talent” het dagelijkse schoolleven stuurt.
  Dit thema houdt echter ook in dat ieder lid van de schoolgemeenschap in respect voor elkaar aan het schoolleven deelneemt.

 • Eigentijdse vorming

  Onze school wil aan de haar toevertrouwde jongeren (meisjes en jongens) vorming aanbieden op intellectueel, psycho-sociaal en lichamelijk vlak, gebaseerd op eigentijdse pedagogische inzichten in een duidelijke pedagogische en democratische structuur.
  Hierbij worden traditionele waarden door het schoolteam op de voorgrond geplaatst zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de hedendaagse jongere en zijn omgeving.
  Als katholieke school wordt daarenboven gestreefd naar een vorming die gericht is op de ontwikkeling van een evenwichtig geloofs-, en gevoelsleven.
  Dit houdt kwalitatief onderwijs in met een basisvorming die het de leerlingen tevens mogelijk maakt voortgezet onderwijs met succes af te ronden.

 • Ontwikkeling

  Iedere leerling heeft daarbij recht op ondersteuning in zijn ontwikkeling i.f.v. zijn interesse, vaardigheden en capaciteiten die alle op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. De school streeft er naar dit alles in uitdrukking te brengen ten aanzien van iedere leerling zonder onderscheid van maatschappelijke positie of filosofisch-religieuze overtuiging.