Samenstelling

Samenstelling

Voorzitter: Karel Renckens
Secretaresse: Carine Verdeyen
Penningmeester: Bart Versleegers

Vertegenwoordiging in de schoolraad

Anja Vandenrhijn
Carine Verdeyen
Bart Versleegers

Blijf op de hoogte

Laat hier uw gegevens achter en wij zorgen ervoor dat u per E-mail op de hoogte gehouden wordt over al onze activiteiten.

Leden

Iedere ouder met een kind op school kan lid worden en wordt tijdens de eerste infovergadering van het nieuwe schooljaar (ca. derde week van september) uitgenodigd om nader kennis te maken en mee te werken.

Je kan ons best bereiken door een mailtje sturen naar oclyceum@gmail.com of bellen naar de voorzitter op 0476/76 89 89.

Leden schooljaar 2017-2018

Els Bollen, Kristof Brackez, Khadija Ben Messaoud, Latifa Ben Messaoud, Elizna Bradfield, Silvia Consonni, Dina Crespi, Dirk Delvaux, Liesbeth Gerits , Joost Gielen, Tamara Gregoor, Belinda Hendrickx, Sofie Herremans, Liesbeth Hoppener , Heidi Jaenen, Nancy Janssen, Ertan Karakoruk, Rudi Kellens, Bert Lambie, Giovanni Moscato, Veerle Muysers, Kamuran Onan, Jan Polewka, Karel Renckens, Annemie Spooren, Cynthia Van Aenrode, Wolfgang Van Droogenbroeck, Anja Vandenrhijn, Luc Vanspauwen , Carine Verdeyen, Caroline Weekers, Kathleen Wevers

Doel, werking en verwezenlijkingen

Doel

Onze oudervereniging maakt de brug tussen ouders, leerlingen, directie en leerkrachten en wil een spreekbuis zijn voor alle ouders.

We trachten op een positieve manier samen met de school een aangename leeromgeving te creëren voor onze kinderen.

Dit gebeurt in samenwerking met de directie, de leerkrachten en het leerlingenparlement.

Door onze aanwezigheid en financiële bijdrage trachten wij leerkrachten of leerlingen te ondersteunen, die zich inzetten om de sfeer en de contacten in de schoolgemeenschap te bevorderen door het organiseren van extra activiteiten op sociaal, cultureel of sportief gebied.

Verwezenlijkingen / sponsoring:

  • We geven financiële steun aan de zeeklassen (eerste graad), rekenmachientjes (tweede graad), de reis naar Santiago de Compostella (derde graad) en tal van andere daguitstappen.
  • Ondersteuning van de laatstejaars met de Chrysostomosfuif.
  • Ondersteuning van het leerlingenparlement met de organisatie van de lyceumfuif voor alle leerlingen, tijdens het derde trimester, alsook het galabal.
  • We maken jaarlijks een fotoboek van en voor de laatstejaars als afscheidsgeschenk van de school.
  • Financiële steun voor de aankoop van boeken voor de bibliotheek en voor de inrichting van het multimedialokaal of andere investeringen zoals elektronische infoschermen, vernieuwing van de stoelen in de klassen.
  • We organiseren vormingsactiviteiten voor ouders en leerlingen.

Werking

We vergaderen in principe iedere derde dinsdag van de maand van 20.30 u. tot 22.00 u.

Jaarlijks organiseren we samen met de leerkrachten en leerlingen een culinair festijn om onze kassa te spijzen.

Om onze werking bekend te maken, organiseren we ook een eigen stand tijdens de opendeurdagen.

De oudervereniging is zelf ook lid van de Vlaamse Confederatie van Ouders en ouderVerenigingen (VCOV). Wil je graag inloggen op hun website (https://www.vcov.be/), dan kan je aan het secretariaat van het Lyceum een kaartje met instructies krijgen.

Als oudervereniging spelen we ook klankbord voor ouders en een parallel communicatiekanaal naar de school en de directie. Dat betekent dat je als ouder met sommige problemen bij ons terecht kan. Je kan ons eigenlijk best zien als een club typische gemiddelde ouders die wel mondig zijn en problemen gerust met de directie durven aankaarten, zoals:

– Er is een probleem in relatie tot de school dat meerdere leerlingen of ouders erkennen.

– Je zit met een onderwerp dat je niet durft aan te kaarten met de leraren of directie.

– Je vraagt je af of een bepaalde situatie normaal/goed is en wil even toetsen met andere ouders.

Hiermee helpen we je graag vooruit.

Let wel, de oudervereniging komt niet tussen bij onderwerpen van individuele of pedagogische aard. Je kan deze best zelf met betrokken leerkrachten of directie aankaarten.

Activiteiten 2017-2018

26/09/2017Vergadering
17/10/2017Vergadering
21/11/2017Vergadering
22/11/2017Duidingsavond over Cyberpesten
19/12/2017Vergadering
16/01/2018Vergadering
19/01/2018X-mos assistentie tijdens fuif
27-28/01/2018Lyceum Culinair
20/02/2018Vergadering
20/03/2018Vergadering
24/04/2018Vergadering
09/05/2018Galabal
15/05/2018Vergadering
19/06/2018Afsluiting werkjaar