Lyceum Culinair 2019: bedankt voor uw aanwezigheid!

Samenstelling

Samenstelling

Voorzitter: Karel Renckens
Secretaresse: Carine Verdeyen
Penningmeester: Bert Lambie

Vertegenwoordiging in de schoolraad

Annemie Spooren
Anja Vandenrhijn
Carine Verdeyen

Blijf op de hoogte

Laat hier uw gegevens achter en wij zorgen ervoor dat u per E-mail op de hoogte gehouden wordt over al onze activiteiten.

Leden

Iedere ouder met een kind op school kan lid worden en wordt tijdens de eerste infovergadering van het nieuwe schooljaar (ca. derde week van september) uitgenodigd om nader kennis te maken en mee te werken.

Je kan ons best bereiken door een mailtje sturen naar oclyceum@gmail.com of bellen naar de voorzitter op 0476/76 89 89.

Leden schooljaar 2018-2019

Els Bollen, Silvia Consonni, Liesbeth Gerits , Joost Gielen, Rudi Kellens, Bert Lambie, Linda Menten, Antonella Micieli, Karel Renckens, Cennet Saatci, Annemie Spooren, Cynthia Van Aenrode, Christel Van de Wouwer, Wolfgang Van Droogenbroeck, Anja Vandenrhijn, Carine Verdeyen, Kathleen Wevers

Doel, werking en verwezenlijkingen

Doel

Onze oudervereniging maakt de brug tussen ouders, leerlingen, directie en leerkrachten en wil een spreekbuis zijn voor alle ouders.

We trachten op een positieve manier samen met de school een aangename leeromgeving te creëren voor onze kinderen.

Dit gebeurt in samenwerking met de directie, de leerkrachten en het leerlingenparlement.

Door onze aanwezigheid en financiële bijdrage trachten wij leerkrachten of leerlingen te ondersteunen, die zich inzetten om de sfeer en de contacten in de schoolgemeenschap te bevorderen door het organiseren van extra activiteiten op sociaal, cultureel of sportief gebied.

Verwezenlijkingen / sponsoring:

  • We geven financiële steun aan de zeeklassen (eerste graad), rekenmachientjes (tweede graad), de reis naar Santiago de Compostella (derde graad) en tal van andere daguitstappen.
  • Ondersteuning van de laatstejaars met de Chrysostomosfuif.
  • Ondersteuning van het leerlingenparlement met de organisatie van de lyceumfuif voor alle leerlingen, tijdens het derde trimester, alsook het galabal.
  • We maken jaarlijks een fotoboek van en voor de laatstejaars als afscheidsgeschenk van de school.
  • Financiële steun voor de aankoop van boeken voor de bibliotheek en voor de inrichting van het multimedialokaal of andere investeringen zoals elektronische infoschermen, vernieuwing van de stoelen in de klassen.
  • We organiseren vormingsactiviteiten voor ouders en leerlingen.

Werking

We vergaderen in principe iedere vierde dinsdag van de maand van 20.00 u. tot 21.30 u.

Jaarlijks organiseren we samen met de leerkrachten en leerlingen een culinair festijn om onze kassa te spijzen.

Om onze werking bekend te maken, organiseren we ook een eigen stand tijdens de opendeurdagen.

De oudervereniging is zelf ook lid van de Vlaamse Confederatie van Ouders en ouderVerenigingen (VCOV). Wil je graag inloggen op hun website (https://www.vcov.be/), dan kan je aan het secretariaat van het Lyceum een kaartje met instructies krijgen.

Als oudervereniging spelen we ook klankbord voor ouders en een parallel communicatiekanaal naar de school en de directie. Dat betekent dat je als ouder met sommige problemen bij ons terecht kan. Je kan ons eigenlijk best zien als een club typische gemiddelde ouders die wel mondig zijn en problemen gerust met de directie durven aankaarten, zoals:

– Er is een probleem in relatie tot de school dat meerdere leerlingen of ouders erkennen.

– Je zit met een onderwerp dat je niet durft aan te kaarten met de leraren of directie.

– Je vraagt je af of een bepaalde situatie normaal/goed is en wil even toetsen met andere ouders.

Hiermee helpen we je graag vooruit.

Let wel, de oudervereniging komt niet tussen bij onderwerpen van individuele of pedagogische aard. Je kan deze best zelf met betrokken leerkrachten of directie aankaarten.

Activiteiten 2018-2019

25/09/2018Vergadering
23/10/2018Vergadering
7/11/2018Duidingsavond over Gamen
27/11/2018Vergadering
18/12/2018Vergadering
18/01/2019X-mos: medewerking tijdens fuif
22/01/2019Vergadering
26/02/2019Vergadering
16-17/03/2019Lyceum Culinair
28/03/2019Vergadering
23/04/2019Vergadering
30/04/2019Galabal
27/05/2019Vergadering + Afsluiting Werkjaar