Studieaanbod

Studieaanbod

Hoe ziet ons aanbod secundair onderwijs eruit?

We bieden vier grote keuzerichtingen in het eerste jaar: Latijn, Latijn met STEM, STEM+ en TAAL+
Naar aanleiding van onze invulling van de modernisering van het middelbaar onderwijs kregen we de nodige persaandacht. Hieronder vindt u een samenvatting van wat er in de pers verscheen.

Ons studieaanbod secundair onderwijs

Lyceum Genk biedt vier grote keuzerichtingen aan in het eerste jaar: Latijn, Latijn met STEM, STEM+ en TAAL+. Ben je benieuwd naar het lessenpakket in deze richtingen? Bekijk dan zeker onze lessentabel voor de eerste graad:  https://www.lyceumgenk.be/web/studieaanbod/lessentabel-eerste-graad/

Vernieuwend leerconcept: de flexweken

Door de modernisering van het middelbaar onderwijs krijgen scholen meer vrijheid om hun lessenpakket zelf in te vullen. Lyceum Genk maakt daar maximaal gebruik van, door drie flexweken in te voeren. Daarbij kiezen we voor kwaliteit, technologie en persoonlijkheidsontwikkeling.

KWALITEIT

Als doorstroomgerichte school willen we onze gekende degelijkheid behouden en het niveau van elke leerling optillen, door bijkomend onderwijs op maat aan te bieden. Concreet vertaalt zich dat in de introductie van de zogenaamde ‘flexweken’. Tijdens de flexweken delen we twee klasgroepen op in 3 niveaugroepen. Elke niveaugroep krijgt één specifieke leerkracht:
-De leerlingen die het wat moeilijker hebben met een bepaald vak, krijgen remediëring
-Met de leerlingen die op schema zitten, werken we op verbreding van de kennis
-En voor de studenten die wat meer uitdaging nodig hebben, voorzien we een verdieping van de basisvakken

TECHNOLOGIE

Tijdens de flexweken maken de leerlingen ook kennis met moderne technologie. Om de IT-kennis bij te spijkeren, werken we rond tekstverwerking, presentatietechnieken, programmeren en mediawijsheid.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Tenslotte staan we stil bij de persoonlijke ontwikkeling (bv. omgaan met elkaar, zelfkennis,…). Dat is belangrijk, binnen een warme en kleinschalige school als Lyceum Genk. Daarbij krijgen kinderen ook ruimte om hun onvermoede talenten te ontdekken. Zo denken we aan activiteiten zoals hockey (sport), rapteksten schrijven (muziek), een escape room bedenken (denksport), improvisatietheater (expressie), vloggen (multimedia) en andere creatieve opdrachten.

Doordachte taalkeuzes

De flexweken springen in het oog. Maar daarnaast hecht Lyceum Genk ook veel belang aan een goede taalbasis. Want talenkennis is superbelangrijk. Zowel met het oog op doorstroom naar het hoger onderwijs als in je latere beroepsleven. Daarom besteden we extra aandacht (lees: uren) aan Nederlands. Heel wat andere scholen beknibbelen op Nederlands, maar wij weten dat taal een aandachtspunt is in Genk en omgeving. Daarnaast focussen we in het eerste jaar op Frans. In het tweede jaar komt er dan een intensief traject Engels bij.

Wil je meer weten over Lyceum Genk?